nottebiancamalta.com

Søke forbrukslån

Om Finansa

Finansa er en lånemegler som innhenter tilbud på kredittkort, forbrukslån uten sikkerhet, billån og lån til andre motorkjøretøy. Tjenesten er kostnadsfri i tråd med Finansavtaleloven. Å bruke en lånemegler gjør det enklere å sammenligne tilbud fra bankene, og dermed enklere å finne det billigste lånet.

Målt i fleksibilitet og antall samarbeidspartnere er lånemegleren Aconto blant de få som kan tilby et bedre tilbud.

Lånemuligheter

Alle bankene som Finansa har i sin portefølje, tilbyr forbrukslån uten sikkerhet av forskjellige lånestørrelser. Det minste beløpet er kr 5 000, mens det største er kr 500 000.

Noen av bankene tilbyr også andre typer finansiering, blant annet billån og båtlån. Fra Komplett Bank kan man i tillegg få tilbud om et såkalt fleksibelt lån. Lånet fungerer som en brukskreditt, og er på inntil kr 500 000. Samtlige lån kan også brukes til refinansiering av annen gjeld, noe du da opplyser om i søknaden. Den lengste lånetiden du kan få er 15 år, og gjelder de største lånesummene. Innfrielse av lån før tiden er kostnadsfritt, uansett hva som avtales når lånet etableres.

Når du sender inn søknaden til Finansa, blir denne videreformidlet til alle bankene de representerer. Deretter vil hver enkelt bank utforme et tilbud basert på en kredittvurdering. Dermed får søkerne ulike rentetilbud fra hver enkelt bank. Disse tilbudene kommer normalt samme dag på epost, og du står da fritt til å velge det du mener passer deg best.

Rentebetingelser og andre kostnader

De laveste nominelle rentene man kan få gjennom Finansa, er for tiden på 6,99%.

For å få lave renter, må du ha god kredittscore og betalingsevne, og dermed utgjøre en lav risiko sett fra bankens side. De høyeste nominelle rentene kan komme opp i over 20%, og vil fremgå i tilbud til personer med lav kredittverdighet. I hver enkelt banks låneeksempel ser man at gjennomsnittskunden ligger på rundt 12% til 14% på de nominelle rentene.

Effektive renter tar inn i seg alle gebyrkostnader. Etableringsgebyret hos Finansa er på 950 kroner, noe som betales kun en gang, så fremt du aksepterer et av de inntil 15 tilbudene du får. Det eneste andre gebyret du trenger tenke på er 45 kroner per månedlig innbetaling, med mindre du vil endre lånestørrelse senere, får betalingsutsettelse, eller noe slikt. Slike tjenester koster som regel to-tre hundre kroner i gebyr, alt ettersom hvilken bank du valgte å låne hos.

Fordeler

Å bruke en lånemegler som Finansa hjelper deg til å finne de beste tilbudene av alle forbrukslån. Her er Finansa sterke, i og med det høye antallet banker de henter tilbud fra. Bankene er også blant de med de beste lånemulighetene, både når det gjelder størrelsen på deres forbrukslån, og rentene de kan tilby.

Ulemper

De beste lånemeglernes tilbud og tjenester ligner ofte veldig på hverandre. Eventuelle ulemper ved Finansa vil således gjelde de aller fleste meglere for denne lånetypen, og er i alle tilfeller en gjenspeiling av hvilke banker de samarbeider med. Slik sett har vi egentlig lite å utsette på Finansa, som tilbyr en gjennomgående bra tjeneste.

Krav til søker

Søkeren må være myndig, det vil si 18 år.

Personer med betalingsanmerkning eller inkassosaker får avslag på søknaden. Søkeren må også tjene minst 120 000 kroner i året, før skatt, og må ha skattet i Norge i minst 3 år.

Inntekten vil innvirke både på om man får låne, og lånets størrelse. Noen banker gir avslag dersom inntekten er for lav i dette forholdet, mens andre tilbyr en lavere lånesum i svaret de sender til søkeren.

Annet

Tar du opp forbrukslån gjennom en lånemegler, er meglerens tjenester helt gratis. Du har også selvsagt de samme rettighetene som om du søker direkte til en bank, slik som angrerett og det at tilbudene er helt uforpliktende.
Meglerens oppgave er avsluttet det øyeblikket du aksepterer et av tilbudene, og alle henvendelser deretter som angår selve lånet, skal rettes til den aktuelle banken.

De fleste av bankene som Finansa innhenter tilbud fra, tilbyr forbrukslån med medsøker, mens andre ikke gjør dette. Dersom du skal søke med en annen person (medsøker/medlåntaker), vil du dermed kunne få færre tilbud enn om du ikke gjør det.

Recommended Articles