nottebiancamalta.com

Søke forbrukslån

Fordeler og ulemper med forbrukslån

Tenker du på å ta opp et forbrukslån, men lurer på hva konsekvensene er? Hastverk er ikke bare lastverk, det kan også koste deg ekstra å ikke vite hva du gjør. Her er en gjennomgang av de viktigste fordelene og ulempene når du låner uten sikkerhet.

Fordeler – Krever ingen sikkerhet

Du trenger ikke eie din egen bolig eller annen eiendom for å få et forbrukslån. Siden bankene ikke krever pant for å gi yte disse lånene, åpner det opp for at hvem som helst kan få finansieringen de trenger. Med det sagt, det finnes også forbrukslån med sikkerhet. Disse er imidlertid først og fremst myntet på personer som har betalingsanmerkninger, og som dermed ikke får låne på vanlig vis.

Fordeler – Fri bruk av pengene du låner

Siden bankene ikke tar pantesikring for lånet, stiller de heller ingen krav til bruken av pengene. Du kan bruke det til oppussing, ferier, investeringer, refinansiering av annen gjeld, eller hva du nå enn har behov for. Dette er motsatt av forholdet når du låner med sikkerhet, for eksempel til bil eller leilighet. Da tar banken pant i det du kjøper, pantet tinglyses, og banken vil ikke akseptere at pengene brukes på noe annet enn det oppgitte formålet.

Fordeler – Lavere renter enn kredittkort

Skal du først låne penger er ikke et forbrukslån det dyreste alternativet. Rentene er riktignok variable, og gjerne mellom 6% og opp til 20%, men fortsatt langt under hva de fleste kredittkort koster. Der er rentene ofte et sted mellom 25% og 35%.

Fordeler – Enkel søknadsprosess

Du trenger ikke stå med lua i handa i en bankfilial for å få forbrukslån. Alle søknader kan leveres på bankenes nettsider, og informasjonen du må oppgi er ting du sannsynligvis har i hodet. Du oppgir normalt kun navn, telefonnummer og epostadresse, og får svar kort tid etter at du sendte inn søknaden. Bankene innhenter offentlig tilgjengelige opplysninger, og foretar en kredittvurdering. Får du tilsagn på lånet trenger du som regel kun sende inn kopi av skattemeldingen og siste lønnsslipp, før pengene utbetales til kontoen din.

Fordeler – Rask løsning i nødstilfeller

Et forbrukslån kan være redningen om du får utgifter som haster, samtidig som det er lenge til neste lønningsdag. Noen utgifter lar seg ikke utsette, for eksempel om vaskemaskinen må byttes ut, eller bilen du er avhengig av må repareres. Det finnes også fleksible forbrukslån for de som vil ha penger klare i tilfelle rottefelle. Dette er en kreditt der du kun betaler renter på det du faktisk bruker.

Fordeler – Kostnadsfritt å innfri lånet

Om du har mulighet til å betale ned raskere på forbrukslånet, eller om du vil innfri det i sin helhet, kan dette gjøres helt uproblematisk. Du trenger kun melde fra til banken, så gir de deg instruksjon for hvordan du går frem. Innfrielse eller ekstra innbetalinger skal heller ikke koste noe ekstra.

Ulemper – Høyere renter enn sikrede lån

Den største ulempen med forbrukslån er at rentene kan bli høye. Selv om de fleste slike lån er rimeligere enn kredittkort, er kostnadene fortsatt en god del over hva du betaler for et sikret lån. Årsaken til de høyere rentene enn for eksempel et boliglån er at bankene tar større risiko når de yter forbrukslån. Dette kompenserer de for ved å øke inntektene per lån. I tillegg er lånesummene lavere, noe som i alle tilfeller medfører at kostnadene utgjør en større prosentandel i forhold til lånesum.

Ulemper – Dyrest for de med dårligst kredittscore

Måten rentebetingelsene fastsettes på er ikke så veldig sympatisk. Bankene tar utgangspunkt i søkerens kredittscore og betalingsevne. Er kredittscoren lav (dårlig), vil rentene bli høyere enn om personen har høy kredittscore. Derfor får unge mennesker, og personer med svak økonomi, dyrere lån enn andre. Spriket i kostnader illustreres ganske effektivt når vi ser på avstanden mellom laveste og høyeste nominelle rente. Dette rentenivået strekker seg mellom omtrent 6% og 20% i de fleste banker.

Ulemper – Effektive renter blir meget høye på små forbrukslån

Små lån er verstingene kostnadsmessig. Såkalte mikrolån på noen få tusenlapper kan ha effektive renter på flere hundre prosent. Dette skyldes både at bankenes prosentvise inntekter per lån er høye, og det at lånene forventes tilbakebetalt raskt. Renter oppgis nemlig per år, selv om låneavtalen tilsier at gjelden skal betales ned på kun et par måneder.

Ulemper – Potensielle gjeldsproblemer med forbrukerfinansiering

Den relativt enkle tilgangen på forbrukslån gjør at mange har satt seg i gjeldsproblemer. Det klassiske eksempelet er folk som tar opp mange små lån, ofte kombinert med at de også bruker kredittkort. Myndighetene har ganske sterk fokus på dette, og foretar stadig grep for å dempe den urovekkende utviklingen. Blant annet er det kommet innskjerpelser på hvilke krav bankene må stille, og snart blir det etablert et gjeldsregister i Norge. Gjeldsregisteret vil gjøre det mulig for bankene å få oversikt over søkerens gjeld, også på kredittkort og forbrukslån.

Recommended Articles