nottebiancamalta.com

Fordeler og ulemper med forbrukslån

Tenker du på å ta opp et forbrukslån, men lurer på hva konsekvensene er? Hastverk er ikke bare lastverk, det kan også koste deg ekstra å ikke vite hva du gjør. Her er en gjennomgang av de viktigste fordelene og ulempene når du låner uten sikkerhet.

Fordeler – Krever ingen sikkerhet

Du trenger ikke eie din egen bolig eller annen eiendom for å få et forbrukslån. Siden bankene ikke krever pant for å gi yte disse lånene, åpner det opp for at hvem som helst kan få finansieringen de trenger. Med det sagt, det finnes også forbrukslån med sikkerhet. Disse er imidlertid først og fremst myntet på personer som har betalingsanmerkninger, og som dermed ikke får låne på vanlig vis.

Fordeler – Fri bruk av pengene du låner

Siden bankene ikke tar pantesikring for lånet, stiller de heller ingen krav til bruken av pengene. Du kan bruke det til oppussing, ferier, investeringer, refinansiering av annen gjeld, eller hva du nå enn har behov for. Dette er motsatt av forholdet når du låner med sikkerhet, for eksempel til bil eller leilighet. Da tar banken pant i det du kjøper, pantet tinglyses, og banken vil ikke akseptere at pengene brukes på noe annet enn det oppgitte formålet.

Fordeler – Lavere renter enn kredittkort

Skal du først låne penger er ikke et forbrukslån det dyreste alternativet. Rentene er riktignok variable, og gjerne mellom 6% og opp til 20%, men fortsatt langt under hva de fleste kredittkort koster. Der er rentene ofte et sted mellom 25% og 35%.

Fordeler – Enkel søknadsprosess

Du trenger ikke stå med lua i handa i en bankfilial for å få forbrukslån. Alle søknader kan leveres på bankenes nettsider, og informasjonen du må oppgi er ting du sannsynligvis har i hodet. Du oppgir normalt kun navn, telefonnummer og epostadresse, og får svar kort tid etter at du sendte inn søknaden. Bankene innhenter offentlig tilgjengelige opplysninger, og foretar en kredittvurdering. Får du tilsagn på lånet trenger du som regel kun sende inn kopi av skattemeldingen og siste lønnsslipp, før pengene utbetales til kontoen din.

Fordeler – Rask løsning i nødstilfeller

Et forbrukslån kan være redningen om du får utgifter som haster, samtidig som det er lenge til neste lønningsdag. Noen utgifter lar seg ikke utsette, for eksempel om vaskemaskinen må byttes ut, eller bilen du er avhengig av må repareres. Det finnes også fleksible forbrukslån for de som vil ha penger klare i tilfelle rottefelle. Dette er en kreditt der du kun betaler renter på det du faktisk bruker.

Fordeler – Kostnadsfritt å innfri lånet

Om du har mulighet til å betale ned raskere på forbrukslånet, eller om du vil innfri det i sin helhet, kan dette gjøres helt uproblematisk. Du trenger kun melde fra til banken, så gir de deg instruksjon for hvordan du går frem. Innfrielse eller ekstra innbetalinger skal heller ikke koste noe ekstra.

Ulemper – Høyere renter enn sikrede lån

Den største ulempen med forbrukslån er at rentene kan bli høye. Selv om de fleste slike lån er rimeligere enn kredittkort, er kostnadene fortsatt en god del over hva du betaler for et sikret lån. Årsaken til de høyere rentene enn for eksempel et boliglån er at bankene tar større risiko når de yter forbrukslån. Dette kompenserer de for ved å øke inntektene per lån. I tillegg er lånesummene lavere, noe som i alle tilfeller medfører at kostnadene utgjør en større prosentandel i forhold til lånesum.

Ulemper – Dyrest for de med dårligst kredittscore

Måten rentebetingelsene fastsettes på er ikke så veldig sympatisk. Bankene tar utgangspunkt i søkerens kredittscore og betalingsevne. Er kredittscoren lav (dårlig), vil rentene bli høyere enn om personen har høy kredittscore. Derfor får unge mennesker, og personer med svak økonomi, dyrere lån enn andre. Spriket i kostnader illustreres ganske effektivt når vi ser på avstanden mellom laveste og høyeste nominelle rente. Dette rentenivået strekker seg mellom omtrent 6% og 20% i de fleste banker.

Ulemper – Effektive renter blir meget høye på små forbrukslån

Små lån er verstingene kostnadsmessig. Såkalte mikrolån på noen få tusenlapper kan ha effektive renter på flere hundre prosent. Dette skyldes både at bankenes prosentvise inntekter per lån er høye, og det at lånene forventes tilbakebetalt raskt. Renter oppgis nemlig per år, selv om låneavtalen tilsier at gjelden skal betales ned på kun et par måneder.

Ulemper – Potensielle gjeldsproblemer med forbrukerfinansiering

Den relativt enkle tilgangen på forbrukslån gjør at mange har satt seg i gjeldsproblemer. Det klassiske eksempelet er folk som tar opp mange små lån, ofte kombinert med at de også bruker kredittkort. Myndighetene har ganske sterk fokus på dette, og foretar stadig grep for å dempe den urovekkende utviklingen. Blant annet er det kommet innskjerpelser på hvilke krav bankene må stille, og snart blir det etablert et gjeldsregister i Norge. Gjeldsregisteret vil gjøre det mulig for bankene å få oversikt over søkerens gjeld, også på kredittkort og forbrukslån.

Om Finansa

Finansa er en lånemegler som innhenter tilbud på kredittkort, forbrukslån uten sikkerhet, billån og lån til andre motorkjøretøy. Tjenesten er kostnadsfri i tråd med Finansavtaleloven. Å bruke en lånemegler gjør det enklere å sammenligne tilbud fra bankene, og dermed enklere å finne det billigste lånet.

Målt i fleksibilitet og antall samarbeidspartnere er lånemegleren Aconto blant de få som kan tilby et bedre tilbud.

Lånemuligheter

Alle bankene som Finansa har i sin portefølje, tilbyr forbrukslån uten sikkerhet av forskjellige lånestørrelser. Det minste beløpet er kr 5 000, mens det største er kr 500 000.

Noen av bankene tilbyr også andre typer finansiering, blant annet billån og båtlån. Fra Komplett Bank kan man i tillegg få tilbud om et såkalt fleksibelt lån. Lånet fungerer som en brukskreditt, og er på inntil kr 500 000. Samtlige lån kan også brukes til refinansiering av annen gjeld, noe du da opplyser om i søknaden. Den lengste lånetiden du kan få er 15 år, og gjelder de største lånesummene. Innfrielse av lån før tiden er kostnadsfritt, uansett hva som avtales når lånet etableres.

Når du sender inn søknaden til Finansa, blir denne videreformidlet til alle bankene de representerer. Deretter vil hver enkelt bank utforme et tilbud basert på en kredittvurdering. Dermed får søkerne ulike rentetilbud fra hver enkelt bank. Disse tilbudene kommer normalt samme dag på epost, og du står da fritt til å velge det du mener passer deg best.

Rentebetingelser og andre kostnader

De laveste nominelle rentene man kan få gjennom Finansa, er for tiden på 6,99%.

For å få lave renter, må du ha god kredittscore og betalingsevne, og dermed utgjøre en lav risiko sett fra bankens side. De høyeste nominelle rentene kan komme opp i over 20%, og vil fremgå i tilbud til personer med lav kredittverdighet. I hver enkelt banks låneeksempel ser man at gjennomsnittskunden ligger på rundt 12% til 14% på de nominelle rentene.

Effektive renter tar inn i seg alle gebyrkostnader. Etableringsgebyret hos Finansa er på 950 kroner, noe som betales kun en gang, så fremt du aksepterer et av de inntil 15 tilbudene du får. Det eneste andre gebyret du trenger tenke på er 45 kroner per månedlig innbetaling, med mindre du vil endre lånestørrelse senere, får betalingsutsettelse, eller noe slikt. Slike tjenester koster som regel to-tre hundre kroner i gebyr, alt ettersom hvilken bank du valgte å låne hos.

Fordeler

Å bruke en lånemegler som Finansa hjelper deg til å finne de beste tilbudene av alle forbrukslån. Her er Finansa sterke, i og med det høye antallet banker de henter tilbud fra. Bankene er også blant de med de beste lånemulighetene, både når det gjelder størrelsen på deres forbrukslån, og rentene de kan tilby.

Ulemper

De beste lånemeglernes tilbud og tjenester ligner ofte veldig på hverandre. Eventuelle ulemper ved Finansa vil således gjelde de aller fleste meglere for denne lånetypen, og er i alle tilfeller en gjenspeiling av hvilke banker de samarbeider med. Slik sett har vi egentlig lite å utsette på Finansa, som tilbyr en gjennomgående bra tjeneste.

Krav til søker

Søkeren må være myndig, det vil si 18 år.

Personer med betalingsanmerkning eller inkassosaker får avslag på søknaden. Søkeren må også tjene minst 120 000 kroner i året, før skatt, og må ha skattet i Norge i minst 3 år.

Inntekten vil innvirke både på om man får låne, og lånets størrelse. Noen banker gir avslag dersom inntekten er for lav i dette forholdet, mens andre tilbyr en lavere lånesum i svaret de sender til søkeren.

Annet

Tar du opp forbrukslån gjennom en lånemegler, er meglerens tjenester helt gratis. Du har også selvsagt de samme rettighetene som om du søker direkte til en bank, slik som angrerett og det at tilbudene er helt uforpliktende.
Meglerens oppgave er avsluttet det øyeblikket du aksepterer et av tilbudene, og alle henvendelser deretter som angår selve lånet, skal rettes til den aktuelle banken.

De fleste av bankene som Finansa innhenter tilbud fra, tilbyr forbrukslån med medsøker, mens andre ikke gjør dette. Dersom du skal søke med en annen person (medsøker/medlåntaker), vil du dermed kunne få færre tilbud enn om du ikke gjør det.

Derfor er det umulig å søke søke SMS lån

Dagen marked tilbyr flere lånalternativ for å få ekstra penger inn på konto og SMS lån var et av dem. Før kunne du sende en SMS og få lån på kort tid, men dette er ikke lenger lovlig i Norge. Det er fortsatt mulig å søke om lån på mobilen, men prosessen foregår på internett og søknaden er mye mer detaljert. I denne artikkelen skal vi forklare mer om SMS lån og hvilke andre alternativ som finnes.

Konsekvensene av gjeldsregisteret

Den samlede usikre gjelden til nordmenn løper over en milliard kroner. For å stanse den økende utviklingen ble gjeldsregisteret innført. NRK skriver i en kommentar hvordan gjeldsregisteret påvirker privat økonomi, både positivt og negativt. Det ble enklere å ha en oversikt over egen økonomi, samtidig som det ble vanskeligere å ta opp ny eller få refinansiert eksisterende gjeld.

  • Bedre oversikt over egen privat økonomi
  • Redusert mulighet til å ta opp usikret gjeld
  • Ikke mulig å utelate gjeld på søknad
  • Vanskeligere å få innvilget boliglån

SMS lån erstattes

Før smarttelefon og internett i lomma var det vanlig å få tilbud om lån som SMS på telefonen. Det var små lån til høy rente og det kunne ta kort tid å få det innvilget. I dag er situasjonen en annen. SMS lån har blitt forbudt i Norge, og det er mer vanlig å søke kontokreditt eller forbrukslån. Det kan også gjøres gjennom mobilen, men er like strengt og følger samme kredittsjekk som lån i banken.

Mobillån

Selv om sms lån er et utgående uttrykk betyr det ikke at det ikke finnes lignende tilbud på markedet. På grunn av den teknologiske utviklingen har SMS blitt erstattet av e-poster og reklamer på sosiale medier. Tilbydere, både seriøse og useriøse, kan sende et tilbud på e-post eller dukke opp som reklame på mobilen, dataen eller TV.

Selv om gjeldsregisteret har gjort det vanskeligere å ta opp eller refinansiere lån har det ikke blitt vanskeligere for tilbydere å reklamere for deres lånemuligheter. På sosiale medier har tilbyderne fått en ny plattform. Med cookies på nettsidene har det blitt enklere å tilpasse hva enhver ser på Facebook, Instagram og Snapchat, for å nevne noen. Så selv om lånetilbud på SMS har blitt ulovlig har ikke lånetilbud på mobilen forsvunnet.

Lånesøkad på nett

I dag er det mulig å bruke internett på mobilen eller dataen til å søke om kreditt og lån. Prosessen er tilnærmet lik på begge plattformer og alle bankene har tilgang på den samme informasjonen gjennom gjeldsregisteret. Det har også blitt enklere å sende søknader til flere banker samtidig. Det dukker stadig opp nye aktører som tilbyr sammenligning av lån på nett. Dette har gjort søknadsprosessen mer oversiktlig, da en operatør kan forhandle for deg.

Det er knyttet en viss risiko med å ta opp usikre lån. Høy rente og ofte kort nedbetalingstid kan sette enhver i knipe hvis du ikke har god kontroll over din private økonomi. Består du kredittsjekken kan du gjerne få innvilget mer lån enn du egentlig behøver. Det er derfor viktig å ha en plan og god oversikt over egen økonomi før du søker om lån.

Husk forsikring

De fleste banker som tilbyr lån tilbyr også betalingsforsikring på lånet. Denne forsikringer vil dekke betalingen av lånet hvis du skulle blitt permittert, arbeidsledig eller langvarig syk. I noen tilfeller kan også forsikringen dekke hele eller deler av gjelden ved uføre eller død. Prisen på forsikringen varierer fra bank til bank. Den er oftest en prosentandel av totalbeløpet. Varigheten på forsikringen er også individuelt fra bank til bank. Noen opererer med 12 måneder og andre opp mot 60.

Andre lånalternativ

Hvis du er i knipe og trenger penger raskt, men ikke får lån gjennom normal bank, finnes det få lønnsomme muligheter. Private lån kan være en mulighet for de som har familie med penger på bok. Med private lån låner du penger fra private personer, som for eksempel venner og familie. Det er ikke pålagt med renter på private låne og de kan betales ned etter egen avtale.

Et annet marked for å låne penger er det svarte markedet, med svarte lån og lånehaier. Dette innebærer en større risiko for en selv og egen helse. Disse lånene har ofte korte frister og høye renter. Det er derfor viktig å kun låne fra seriøse aktører som gjennomfører en grundig – og lovpålagt – sjekk. Dersom søknadene dine blir avslått er det et tegn på at du må rydde opp i egen økonomi først.

Derfor bør du unngå usikre lån

Usikre lån, lån hvor du ikke stiller pant i bolig eller annen gjenstand, har en høyere risiko for utlåner. Disse lånene har derfor en høyere rente enn andre lån. Dette gjør usikre lån til den dyreste formen for lån du kan ha. Inntil nylig kunne det løpe over ett tiår. Med nye reguleringer kan du ikke betale på forbrukslån og kreditt i mer enn fem år. Men du risikerer fortsatt å betale opptil en fjerdedel mer enn det opprinnelige lånet.

Men hvis man ikke har noe annet valg

Det vil være situasjoner hvor du ikke har andre valg enn å ta opp lån. Da er det flere ting som er viktig å tenke på. Ikke takk ja til det første tilbudet, da du ikke får samme tilbud fra alle bankene. Ikke fokuser kun på den månedlige summen, men rentene og totalsummen. Du kan få tilbud med høy rente og lav månedsbetaling, og motsatt. Vær kritisk og sjekk ut flere banker.

Oppsummering

SMS lån er ikke lenger lovlig i Norge, men det finnes alternativ. Kreditt og usikre lån er den mest utbredte metoden for å få ekstra penger å rutte med. Med gjeldsregisteret sjekkes hver lånsøker grundig og kun de som kommer godt ut av en kredittsjekk vil få innvilget lån. Du kan fortsatt søke via mobilen din, men søknader gjøres på nett og ikke via SMS. Det lureste er å sende flere søknader for å få beste mulig tilbud.